فروش ماهی فلاور

+نوشته شده در دو شنبه 2 خرداد 1394برچسب:,ساعت11:5توسط عادلی | |

تشخیص جنسیت این ماهی از زیر شکم ماهی مشخص می شود که آلت ماهی نر vشکل و ماهی ماده  U شکل است ماهی نر یک زائده به طرف شکم ماهی به سمت بالادارد ولی ماهی ماده یک زائده لوله یی به طرف پایین دارد.

+نوشته شده در جمعه 6 خرداد 1390برچسب:,ساعت11:46توسط عادلی | |

فلاور هایی از نوع فلاور باکس که آرام ترین نوع فلاور هستند وبه اصتلاح به آن ها پرت فلاور هم می گویند اگر به تعداد زیاد به طوری که در یک آکواریومی  ناچشم کارمی کند ماهی باشد واندازه آن ه تقریبا یک اندازه باشد واندازه هر کدام بزرگتر از دو بند انگشت نباشد قرار داد واگر هر کدام از آن ها جفت گیری کردند حتما دریک تنگ جداگانه قراردهید.

برای آرام کردن آن ها می توان از رنگ سیاه در پشت آکواریوم ویا از نگاتیوهای فیلم عکاسی بر روی آب استفاده کرد

ماهی های شیطان و نر و هد دار وبزرگ را در داخل قرنطینه نگه دارید که به یکدیگر آسیب نرسانند. 

+نوشته شده در دو شنبه 2 خرداد 1390برچسب:,ساعت10:40توسط عادلی | |